04-10-2007:

Strijd tussen bedrijven voor opdracht bouwen sporthal

Bron: AD Rivierenland, donderdag 4 oktober 2007

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Diverse bedrijven zijn inmiddels in een concurrentiestrijd verwikkeld om de nieuwe sporthal te mogen bouwen.

Voor de zomervakantie stemde de gemeenteraad van het dorp in met de komst van de 44 bij 26 meter grote sportaccomodatie. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is een horecagelegenheid aan de sporthal te bouwen. Bij het ontwerp is hiermee rekening gehouden. Het bestemmingsplan is al aangepast.

De Hardinxveldse gemeenteraad heeft verzocht te onderzoeken wat voor energiebesparende maatregelen getroffen kunnen worden. Een van de meest uit het oog springende maatregelen waarover wordt gepraat is de aanleg van vloerverwarming in het hele gebouw. Omdat veel van de energiebesparende maatregelen extra geld kosten, is in onderzoek of het op de lange termijn valt terug te verdienen. Einde van deze maand valt de definitieve beslissing welke aannemer de klus mag uitvoeren.

Een onafhankelijk adviseur zet voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam op een rijtje wat de wensen zijn van de toekomstige gebruikers. De zaal wordt ze gebouwd dat verschillende schoolklassen er tegelijkertijd gebruik van kunnen maken. De sportverenigingen hebben aangegeven er graag ook wedstrijden te spelen.

04-10-2007:

Nieuwbouwplannen Blauwe Zoom steeds concreter

Bron: AD Rivierenland, donderdag 4 oktober 2007

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De plannen voor nieuwbouwwijk Blauwe Zoom in Hardinxveld-Giessendam worden steeds concreter. Het voorontwerp van het bestemmingsplan van de wijk tussen de spoorlijn, de Zwijnskade en de Buitendams wordt de komende maanden afgerond, net als de inspraakperiode.

Zaterdag 13 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur is op de toekomstige plek van Blauwe Zoom de onthulling van een bord waarop een vogelvluchtperspectief van de nieuwe wijk is te bewoneren. Het is de bedoeling dat begin 2008 de eerste onderkomens, 34 huurappartementen en 25 koopwoningen zijn in aanbouw, worden opgeleverd”.

Tot 2015 moeten er zevenhonderd woningen verrijzen. De ontwikkeling van Blauwe Zoom komt voor rekening van Omnivera woningstichting, het aannemersbedrijf gebroeders Blokland en gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het is het eerste grote nieuwbouwproject in het dorp sinds de begin van de jaren negentig.

03-10-2007: Startsein nieuwe woonwijk De Blauwe Zoom

Startsein nieuwe woonwijk De Blauwe Zoom

Bron: Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, woensdag 3 oktober 2007 (advertentie)

H’VELD-G’DAM – Met de officiele onthulling van de naam, het logo en een projectbord met een overzichtsimpressie, wordt het startsein gegeven voor de ontwikkeling van deze prachtige woonwijk. U bent van harte welkom op de feestelijkheden bij te wonen.”

27-06-2007:

Vrijstelling artikel 19.2 WRO

Bron: De Stem editie Alblasserwaard, Gemeentelijke informatiepagina 27 juni 2007, woensdag 27 juni 2007

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam geven er ingevolge artikel 19a, lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (betreft te verlenen vrijstelling), vrijstelling te verlenen voor het wijzigen van het bestemmings- en bouwvlak, voor de realisatie van een sporthal zonder horeca, ten westen van de Bellefleur (hoek Schapendrift).

De op het genoemd verzoek betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 27 juni 2007 tot en met 9 augustus 2007 in het gemeentehuis, bij de receptie, voor een ieder ter inzage. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Ton extra aankleding sporthal

Bron: Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, woensdag 20 juni 2007

H’VELD-G’DAM – De sporthal in West III, die sober en compact moet worden, is 200 vierkante meter gekrompen en gaat 113 duizend euro meer kosten dan de begrote 2,2 miljoen euro. Wethouder Cor de Jong verdedigt de wijzigingen rondom de nieuwe hal: ,,De stedenbouwkundige inpassing in de wijk heeft wat meer gekost. De hal is straks omgeven door water. We willen ook geen foeilelijke platte doos neerzetten in een nieuwe wijk.”

Wethouder Boerman (Financiën) valt zijn collega bij: ,,De prijzen zijn gestegen, de markt is aangetrokken en het bouwmateriaal is duurder geworden. Ik vind het best een prestatie dat we met dit bedrag uitkomen.” De hal wordt kleiner dan de Wielewaal en krijgt een afmeting van 44,2 bij 26 meter. Volgens het college voldoet de hal hiermee nog steeds aan de NOC/NSF eisen. De hoogte van zeven meter blijft ongewijzigd. Tot grote vreugde van de toekomstige bewoners is de situering van de sporthal zes meter verplaatst naar het noorden. De ‘gracht’ rond de hal komt de bewoners ten goede …

20-06-2007: Kleinere sporthal, maar met horecagelegenheid

Snacken tussen sporthal en school

Bron: Wegener huis-aan-huiskranten, De Vonk woensdag 20 juni 2007

HARDINXVELD-GIESSENDAM РSnacken tussen sporthal en scholen. Dat behoort straks tot de mogelijkheden als de nieuwe sporthal in Giessendam-West er staat. De nieuw te bouwen sporthal wordt kleiner maar je kan er straks wel een patatje m̩t kopen.

Terwijl de overheid er alles aan doet, om jongeren aan het sporten te krijgen zodat ze niet te dik worden, en als gevolg darvan diabetes zouden kunnen krijgen, wordt hier het snacken gestimuleerd. “Anders doen de scholen het wel, want daar kun je toch ook chips en dergelijke kopen”, is de eerste reactie van wethouder Sluimer. Er komt een kleiner sporthal dan het College van B en W graag had gezien, ongeveer 200 vierkante meter kleiner in de nieuw te bouwen wijk, met een snackgedeelte aan de kant van de scholen.

De hoogte van 7 meter blijft gehandhaafd. De sporthal is kleiner dan de Wielewaal , maar voldoet wel aan de NOC/NSF eisen. Tevens voldoet de sporthal aan de eisen van de scholen en de sportverenigingen. Volgens de huidige planning zal de bouw van de sporthal in het najaar van 2007 starten waardoor oplevering na de zomervakantie van 2008 zijn …

16-06-2007:

Sporthal duurder

Bron: AD Rivierenland, zaterdag 16 juni 2007

HARDINXVELD-GIESSENDAM – De nieuw te bouwen sporthal in Giessendam-West valt duurder uit dan de 2,2 miljoen euro die de gemeenteraad er aanvankelijk voor had uitgetrokken.

De nieuwe hal wordt 113.000 euro duurder dan gepland. Dat extra bedrag is nodig om het gebouw in te passen in de omgeving en aan te laten sluiten bij de overige bebouwing, zoals scholen en woningen. “De gevelbeplating moet iets meer zijn dan een kale damwand,” licht wethouder C. de Jong toe. “Dit is een investering in het aanzien van de wijk.” Wethouder T. Sluimer: “Als je dit niet doet, dan wordt de sporthal een storend element in de wijk.”

Volgens collega-wethouder H. Boerman van financiën valt het allemaal nogal mee met de extra kosten. ‘Het lijkt inderdaad een enorm bedrag maar als je je bedenkt dat we de begroting voor deze sporthal al in 2004 hebben gemaakt, dan hebben we het volgens mij heel redelijk gedaan. Prijzen zijn sindsdien in zijn algemeenheid gestegen, de markt is aangetrokken en de prijs van de staal is sinds 2004 sterk toegenomen, Op verzoek van de omwonenden wordt de hal zes meter meer naar het noorden gebouwd dan aanvankelijk de bedoeling was. De hal zal na de oplevering in september 2008 voornamelijk gebruikt gaat worden door scholieren.

16-05-2007: ‘Ook tekort aan parkeerplaatsen’

Vrij zicht belemmerd door toekomstige sporthal

Bron: Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, David J. Korevaar, woensdag 16 mei 2007

H’VELD-G’DAM – De toekomstige bewoners van een aantal nieuw te bouwen woningen in Giessendam-West III weten niet wat straks hun uitzicht wordt: honderden meters vrij zicht óf een 14 meter hoge sporthal. De tijd dringt. Woordvoerder van de ‘Verenigde Bewoners Giessendam-West III’ Peter de Jong: ,,Toen wij vorig jaar de woningen kochten hadden wij volgens de situatietekening vrij uitzicht richting de Bellefleur. Als de plannen van de wethouder en de landschapsarchitect doorgaan hebben m’n buren en ik straks uitzicht op een 14 meter hoge muur. Wat een verschil. Kan het nog extremer?”

De woordvoerder vervolgt vorige week woensdag zijn betoog tijdens de commissievergadering Grondgebiedzaken: ,,Wethouder De Jong zegt dat volgens het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan alles nog open is. Hij bericht ons dat het houden van een marge voor wat betreft maten en situering in bestemmingsplannen niet ongebruikelijk is. Zeker bij nog te realiseren nieuwbouw gebeurt dit vaak. De mogelijkheid bestaat dat de sporthal drie woningbreedtes richting het zuiden wordt gesitueerd. De hal komt aan twee zijden ‘in het water’ te staan. Het plan is om nog meer wateroppervlak te realiseren. Het aanzicht van de hal zou hierdoor beter worden. Het waterrijke karakter van de wijk is natuurlijk prachtig. Naast het verlies aan uitzicht raken we ook nog eens 51 parkeerplaatsen kwijt en zal het ten zuiden van de sporthal komende trapveld/sportveld aan oppervlakte moeten inleveren. Naast het verdwijnen van parkeerplaatsen zitten we in deze wijk toch al op een ruim tekort aan parkeerplaatsen.”

Collega Pieter de Vos vult aan: ,,Kijk, ook wij willen een sportaccommodatie, echter wij kijken naar de volledige buurt. We willen positief meedenken over invulling van de wijk, dat is immers ook in ons belang. Maar dat ons uitzicht straks wordt afgenomen gaat ons te ver.”

Benhard van Houwelingen (T@B) vraagt zich af hoe de communicatie tussen de wethouder en de Verenigde Bewoners is. Ali de Jong-Ambachtsheer (VVD) zegt grote zorg te hebben over het verlies aan parkeergelegenheid en hecht ook zeer aan goede communicatie met de bewoners.

Volgens wethouder De Jong is met name de stedenbouwkundige overweging reden tot verschuiving. Het mogelijk schrappen van een groot aantal parkeerplaatsen naast de sporthal heeft volgens hem alles te maken met het feit dat er geen tribune komt in de hal. Minder publiek heeft namelijk ook minder parkeerplaatsen nodig.

Met de bouw van het 2,1 miljoen euro kostende sportcomplex wordt 1 september begonnen. Alles is er immers op gericht de hal het schooljaar 2008-2009 operationeel te hebben.

09-03-2007: Speciale huizen voor beginnelingen op de woningmarkt

‘Hardinxveld bouwt na jaren stilstand weer’

Bron: AD Rivierenland, vrijdag 9 maart 2007

HARDINXVELD-GIESSENDAM Woningzoekenden in Hardinxveld-Giessendam moeten nog een jaartje geduld hebben. Dan worden de 60 eerste nieuwe huizen opgeleverd in West III.

Het gaat om de eerste woningen van de nieuwbouwwijk waar in pakweg 2015 in totaal zo’n 700 huizen zullen staan als alles volgens plan verloopt. Het is voor het eerst sinds begin jaren negentig dat er grootscheepse nieuwbouw plaatsvindt in Hardinxveld-Giessendam …

21-02-2007: Gebruik duurzaam bouwmateriaal

Startsein voor bouw West III

Bron: Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, woensdag 21 februari 2007

H’VELD-G’DAM – Een betere start was niet denkbaar voor de nieuwbouwwijk Giessendam West III. Met een prachtig voorjaarzonnetje hoog boven de bouwplaats werd afgelopen donderdag de eerste paal in de grond gestampt. De officiële handeling werd verricht door twee medewerkers ‘van achter de schermen’. Wethouder Cor de Jong, directeur van de Woningstichting Piet van der Priem en de aannemers Gebroeders Blokland zorgden voor opgetogen toespraken in restaurant Kampanje …