Ook de laatste bedrijfskavel op bedrijventerrein De Blauwe Zoom is verkocht. De gemeente en bedrijf Timmer & Timmer tekenden donderdag 29 december 2016 een overeenkomst voor de verkoop van een bedrijfskavel op het bedrijventerrein De Blauwe Zoom.

Lokaal inbreng op bedrijventerrein

Wethouder Benhard van Houwelingen is tevreden met de verkoop:

“Het is fijn dat we de kavel verkopen aan een lokale ondernemer. Bij de opzet van het bedrijventerrein wilden we voorzien in de behoefte van de lokale ondernemers. Goed om te zien dat die behoefte er ook blijkt te zijn”.

Met de verkoop van de laatste kavel op het bedrijventerrein wordt de aanleg van het bedrijventerrein afgerond. Om in de blijvende behoefte te voorzien denkt de gemeente na over de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.

Bron: foto/bericht: website gemeente Hardinxveld-Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de koop- en realisatieovereenkomst voor het tweede eiland in de Blauwe Zoom. Deze wordt gesloten met gebiedsontwikkelaar BPD Ontwikkeling. De verwachting van BPD is dat de eerste fase van dit eiland voor de zomer in verkoop gaat.

‘De afgelopen maanden heeft BPD, in samenwerking met de gemeente Hardinxveld-Giessendam, hard gewerkt aan het ontwikkelen van een passende visie voor het tweede eiland in de Blauwe Zoom’, aldus wethouder Benhard van Houwelingen. Nu het college akkoord is, kan de overeenkomst ondertekend worden en staan voor BPD alle seinen op groen om te starten met de ontwikkeling van de woningen. Aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. uit Hardinxveld-Giessendam wordt als lokaal bouwbedrijf door BPD betrokken bij de bouw van de woningen.

Dorpsgevoel in de Nieuwe Buurt

‘De opzet van De Blauwe Zoom met de verschillende eilanden, biedt de mogelijkheid elk eiland een unieke identiteit te geven’, aldus René Schepers, ontwikkelingsmanager bij BPD.

Op het tweede eiland, waar circa 93 woningen ontwikkeld worden, gaat BPD de kleinschaligheid en het dorpsgevoel benadrukken door de ruimtelijke en architectonische kwaliteiten van de oude dorpskernen in het plan op te nemen. Onder andere de authentieke Peulenstraat heeft als inspiratie gediend. Op dit moment is de intentie om het eiland in twee fases in verkoop te brengen. De verkoop van de eerste fase staat nog voor de zomer gepland.

Authentieke karakter in de Nieuwe Buurt

Bij een nieuw eiland hoort ook een eigen naam. Het eiland heet De Nieuwe Buurt, een passende naam voor een woonbuurt waar het authentieke karakter en het comfort van nu hand in hand gaan. De website www.denieuwebuurt.nl is online en biedt de mogelijkheid aan belangstellenden hun woonwensen kenbaar te maken door het invullen van een enquête. De resultaten worden meegenomen in de planontwikkeling. Binnenkort presenteert BPD de eerste schetsen van het plan op de website, met de vraag of het ontwerp van de woningen én de sfeer van de woonomgeving voldoende aansluit bij de woonwensen. ‘Zo niet dan kan men nog suggesties doen, die we nog in het ontwerp mee kunnen nemen voordat de woningen in verkoop gaan’, aldus Schepers. Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden op www.denieuwebuurt.nl.

Gemeente Hardinxveld-Giessendam knipt 2e fase Blauwe Zoom in vrije kavels.

Bron: Eigen verslag

Gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat de volgende fase van de Blauwe Zoom verkopen als losse kavels. Dit bleek uit de Dag van de Woningmarkt van zaterdag 1 juni j.l. en het onlangs gepubliceerde ‘Ontwerpbestemmingsplan Hardinxveld-Giessendam Noordwest’.

Lees meer

Op de markante positie nabij de Moerbei en Schapedrift -aan het begin van de nieuwbouwwijk de Blauwe Zoom- zal Blokland Bouwpartners B.V. 2 kantoren en een bedrijfsgebouw ontwikkelen. De kavels zijn reeds aangekocht door De Bruin. De mogelijkheid tot het bouwen van een kantoorpand is opgenomen in het bestemmingsplan ‘De Blauwe Zoom – bedrijventerrein’ en de vaststelling hiervan wordt volgends gemeente Hardinxveld-Giessendam in het 2e halfjaar van 2013 verwacht.

Op dinsdag 26 juni heeft Wethouder Eelke Kraaijeveld de speelplaats in De Blauwe Zoom geopend. Feestelijkheden bestonden uit het knippen van een lintje en latje schieten door kinderen uit Hardinxveld-Giessendam.

Er is de afgelopen maanden gewerkt aan het speelterrein nabij sporthal de Appelgaard in de Blauwe Zoom. Na inzaaien van het gras mocht er een paar weken niet op gelopen worden. Inmiddels is het helemaal gereed en zal wethouder (van jeugd, sportzaken en onderwijs) Eelke Kraaijeveld de nieuwe speelplaats openen op 26 juni vanaf 12:30 uur.

Feestelijkheden zijn het doorknippen van een lintje en schieten op ‘de lat’. Een groep afgevaardigden uit de scholenstrook en het woonzorgcomplex van Syndion zullen de opening bijwonen. Ook zijn omwonenden welkom om de feestelijkheden bij te wonen. Rond 13.15 uur is de speelplaats vrij voor gebruik door de jeugd.

A.s. donderdag zal in het Debat in de raadszaal in Hardinxveld-Giessendam de startnotitie ‘Startnotitie regionale woonvisie en raamwerk prestatieafspraken’ besproken worden. In deze notitie zal gezocht worden naar een nieuwe ballans op de woningmarkt.

Door het slechte klimaat op de woningmarkt zal dit gevolgen hebben voor de komende woningbouw in de Blauwe Zoom. Mogelijk zal het totaal aantal woningen gehalveerd worden aldus wethouder De Jong in gesprek met Het Kompas. Concrete informatie betreft de 2e fase is vooralsnog niet beschikbaar.

De gemeente Hardinxveld-Giessendam gaat samenwerken met BAM Techniek – Energy Systems om een duurzame energievoorziening voor de nieuwe woonwijk De Blauwe Zoom in Hardinxveld-Giessendam te ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Vertegenwoordigers van de gemeente en van BAM Techniek – Energy Systems tekenen hiervoor op maandag 12 maart 2012 de overeenkomst.

In de komende jaren zullen zo�n 650 woningen verrijzen in het plangebied De Blauwe Zoom. De ontwikkelaar is nog niet bekend. Deze woningen worden op duurzame wijze verwarmd en gekoeld. BAM Techniek realiseert hiervoor een systeem, waarbij elke woning is voorzien van een energiezuinige warmtepomp, die is gekoppeld aan bodembronnen. Dit maakt een gasgestookte cv-ketel overbodig. BAM Techniek – Energy Systems exploiteert dit systeem voor duurzame energievoorziening gedurende een periode van 40 jaar. De exploitatieperiode gaat in zodra de eerste woning in het project is opgeleverd. De totale omzet voor BAM Techniek – Energy Systems over de realisatie- en exploitatieperiode bedraagt circa � 36 mln. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft de ambitie om bij de ontwikkeling van De Blauwe Zoom een aanmerkelijke reductie van de uitstoot van CO2 te bereiken. Zo zal de Energieprestatie op Locatie (EPL) na realisatie van het project minimaal uitkomen op 7,2 en wordt een reductie op de CO2- uitstoot gerealiseerd van circa 40%. EPL is een maat voor de CO2-emissie als gevolg van het energiegebruik in een woonwijk. Bij het maximaal te behalen cijfer 10 is een wijk CO2-neutraal.