Disclaimer

Inhoud van de website

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website en nieuwsbrieven van de Informatieportal ‘De Blauwe Zoom’ besteden is het mogelijk dat de informatie die op deze website of in de nieuwsbrieven wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website of in de nieuwsbrieven van de Informatieportal ‘De Blauwe Zoom’ en ‘Giessendam West III’ geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van de Informatieportal ‘De Blauwe Zoom’ en ‘Giessendam West III’, met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van de Informatieportal ‘De Blauwe Zoom’ en ‘Giessendam West III’ te kunnen raadplegen, of met fouten of storingen in de verzending van de nieuwsbrieven. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website en nieuwsbrieven van de Informatieportal De Blauwe Zoom en Giessendam West III verkregen is.

Wij wijzen u erop dat het verstandig is naast deze portal de websites van de makelaars, gemeente Hardinxveld-Giessendam en (project) ontwikkelaars te raadplegen. Deze website is niet verantwoordelijk voor de meest actuele informatie .

Deze website  is met zorg samengesteld en tracht een zo goed mogelijk beeld te geven van de toekomstige ontwikkelingen. Het is echter mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig is en/of nog moeten worden aangepast. Aan de op deze website genoemde omschrijvingen, maten, beschikbaarheid en prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. De makers van de website zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze site.

Gebruik van fotografie, afbeeldingen en illustraties

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website of nieuwsbrieven opslaan informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de webmaster. Teksten en afbeeldingen op deze site mogen alleen worden overgenomen na schriftelijke toestemming de webmaster.

Op alle foto’s, illustraties en afbeeldingen van www.blauwezoom.nl, www.deblauwezoom.nl, www.zwaluwpad.nl, www.west3.nl en (sub) domeinen rust Copyright. Niets mag dan ook gebruikt worden zonder vooraf (schriftelijke) toestemming van de beheerder. Het is dus niet toegestaan deze foto’s ergens anders te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Op grond van art. 25 van de auteurswet heeft de fotograaf recht op naamsvermelding. Er geldt dus: voor ieder gebruik is toestemming vereist, en bij ieder gebruik is naamsvermelding verplicht.

Wilt u graag 1 of meerdere foto’s gebruiken? In overleg is mogelijk beeldmateriaal (eventueel in hoge resolutie) op te vragen en commercieel te gebruiken.

Links naar andere websites

Deze website van de Informatieportal De Blauwe Zoom en Giessendam West III bevat links naar andere websites. De Informatieportal De Blauwe Zoom en Giessendam West III is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.