Zoals iedereen kan zien op de bouwplaats van De Nieuwe Buurt in Hardinxveld-Giessendam wordt er gegraven in braakliggende gronden van De Blauwe Zoom. De aannemer is inmiddels gestart met de voorbereiden voor het heiwerk en zet de posities van de heipalen uit. Wanneer de symbolische eerste paal zal worden geslagen is nog niet bekend.

Deze 3D-animatie is gebaseerd op bouwplannen en geeft een grafische indruk van de vrije kavels aan de Jonathan, De Blauwe Zoom. Het detailniveau per woning kan verschillen en de kleuren van de materialen kunnen afwijken. Op moment van plaatsing was nog niet alle informatie bij Spacevalue bekend.

Bron: Spacevalue (www.spacevalue.nl)

Zaterdag 27 augustus rond 22.00 uur is een kraan van ruim 7 ton weggezakt in de zachte polderklei van de Blauwe Zoom. Na 3 pogingen om de kraan weer recht te krijgen is de kraan uiteindelijk door een 2e zware kraan weer op de vaste grond getrokken.

De kraan was bezig met de werkzaamheden rondom de bouw van de halte ‘De Blauwe Zoom’ van de MerwedeLingelijn. Er is extra mankracht en materieel ingezet om het te verhelpen. Uiteindelijk heeft het onophoud een groot deel van de nacht in beslag genomen. De onvoorziene bezienswaardigheid trok veel bekijks. Rond 23.00 uur waren er tussen de 25 en 30 bezoekers om het spektakel te bekijken.

De gehele serie staat in het Flickr fotoboek van De Blauwe Zoom

Als het aan glasvezel exploitant Reggefiber en Henk de Bruijn (buurtbewoner uit de Blauwe Zoom) ligt tenminste. En met hun vele anderen. Het was zaterdag 18 juni dan ook gezellig druk in de zojuist geopende glasvezelwinkel aan de Peulenstraat 221, voorheen kinderkledingwinkel Pinocchio.

Bewoners bestookten het deskundige personeel van Reggefiber met vragen. Wat zijn de mogelijkheden van een glasvezelnetwerk? Wat kost het? Hoe kun je het installeren? Geïnteresseerden kregen demonstraties en deskundige uitleg. Glasvezel is de opvolger van de telefoonkabel en coax (televisie) kabel en kan vele malen sneller data (bestanden zoals films, televisie en internetsites) verwerken. Glasvezel is als alles-in-1 pakket bij diverse providers af te sluiten en hoeft dus niet duurder dan uw huidige abonnementen te zijn. Dit hangt helemaal van uw wensen af. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk een veilig abonnement bij Kliksafe af te sluiten met alleen internet en bellen.

Het aanleggen van glasvezel is niet gemakkelijk. Exploitant Reggefiber wil hier wel in investeren maar voor dat het zover is zal minimaal 30% van de huishoudens in Hardinxveld-Giessendam voor glasvezel moeten kiezen. Daarna kan er daadwerkelijk begonnen worden met aanleggen van glasvezel en aansluiten van de huishoudens. Glasvezel is uiteraard ook heel geschikt voor bedrijven, kerken en instellingen. De mogelijkheden zijn eindeloos; denk aan telewerken, videoconferencing en –bewaking, ‘zorg op afstand’ en live video verbindingen met kerkdiensten.

De Blauwe Zoom –de grootste uitbreidingslocatie van Hardinxveld-Giessendam- is met name geschikt voor aanleg van een glasvezelkabel; het kan meegenomen worden in de aanleg van alle infrastructuur.

Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje in de glasvezelwinkel. De glasvezelwinkel is gevestigd aan de Peulenstraat 221 en is dagelijks geopend. U kunt er terecht voor een demonstratie of deskundige uitleg over wat glasvezel is en de mogelijkheden zijn. Kijk op de internetsite van Reggefiber voor de openingstijden. www.reggefiber.nl

De internetsite van ‘lobbyist’ Henk de Bruijn bevat veel informatie over glasvezel in Hardinxveld-Giessendam en bevat het laatste nieuws en stand van zaken. Kijk op: www.glasvezelinhardinxveld.nl en via Twitter @GlasvezelHG

De fractie van ChristenUnie heeft zaterdag 9 april een bezoek gebracht aan De Blauwe Zoom. Tijdens deze rit op de fiets hebben de fractieleden gesproken met bewoners en leden van de Vriendenschaar.

Er is veel gebeurt de afgelopen jaren in De Blauwe Zoom. De eerste 60 woningen en appartementen zijn al een tijd opgeleverd, sporthal de Appelgaard is gebouwd en in gebruik genomen en onlangs zijn de zorgwoningen feestelijk geopend. Dit jaar zal het bestemmingsplan verder vorm krijgen en wellicht al nieuws zijn over de bouw van de 2e fase. Genoeg om eens een kijkje te nemen in de nieuwe wijk in West. In het gesprek met Vriendenschaar kwam o.a. de het beheer en gebruik van de nieuwe sporthal naar voren. Gesprekken met bewoners gingen over wonen, leefbaarheid en de toekomstige speelplaats tussen de sporthal en zorgwoningen.

Door de verplaatsing van Vlot Holding en Vlot & Zn. Verhuizingen naar het bedrijventerrein Schelluinen-West komt er ten zuiden van de Blauwe Zoom een aanzienlijk stuk grond vrij voor woningbouw.

Steeds vaker ondervonden gemeente en bewoners overlast van grote transportbedrijven welke in bebouwde kom en gevestigd waren. Bijvoorbeeld uitstoot van schadelijke stoffen, geluidsoverlast, minder verkeersveiligheid en trillingen. Hierop door acht regiogemeenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden een nieuw terrein ontwikkeld: bedrijventerrein Schelluinen-West. Vlot Holding zal hier als één van de eerste naar verhuizen. Hierdoor komt grond vrij voor woningbouw aan de Buitendams en Blauwe Zoom. Het is nog niet bekend in hoeverre deze nieuwe vrijgekomen grond ingepast zal worden in het huidige voorontwerp- bestemmingsplan.

Met het uitrollen van een doek en het planten van een echte Notarisappelboom is de nieuwbouw van het appartementencomplex aan de Notarisappel officieel geopend. De zorgwoningen het fraaie resultaat tussen gemeente Hardinxveld-Giessendam, woningstichting Omnivera en Syndion.

Piet van der Priem was destijds nauw betrokken bij de totstandkoming van deze appartementen en plantte de Notarisappelboom; een oud appelras. De Notarisappelboom komt niet vaak meer voor in Nederland.

Het kleinschalige woonproject voor mensen met een handicap is uniek in Hardinxveld-Giessendam. Er zijn 20 eenpersoons zorgappartementen gebouwd. Het gebouw telt drie woonlagen en is volledig rolstoel- toegankelijk. Per woonlaag zijn er diverse faciliteiten en er is één centrale ruimte voor groepsactiviteiten.

Alle treinen van de MerwedeLingelijn zijn vanaf maandag 14 februari 2011 voorzien van een WiFi-verbinding. Daarmee is het het eerste treintraject in Nederland waar een WiFi op alle treinen wordt geboden.

Gedeputeerde Asje van Dijk van de provincie Zuid-Holland geeft maandag samen met Lidewijde Ongering, directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur en directeur Anne Hettinga van Arriva de aftrap bij het station in Sliedrecht.

Merwedelingelijn is in Nederland het eerste treintraject waar alle treinen beschikken over gratis internet. Met het bieden van internet hoopt Arriva een betere service te kunnen bieden aan haar reizigers.

In 2013 moet de MerwedeLingelijn helemaal klaar zijn en gekenmerkt worden als een moderne, snelle spoorverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen. De nieuwe halte aan in de Blauwe Zoom –voorlopige naam ‘Giessendam-West’- wordt op dit moment gerealiseerd. De eerste werkzaamheiden zijn begin 2011 gestart. De nieuwe halte aan de Schapedrift zal een open uitstraling krijgen welke in het landelijke karakter past. Planning is dat de nieuwe halte in 2012 gereed zal zijn. Lees meer op merwedelingelijn.nl

Is u tijdens een wandeling door de Blauwe zoom al eens opgevallen dat er uit de oranje buizen een nogal onfrisse vloeistof komt? Deze buizen zijn voor verticale drainage en voeren het water af wat uit door de voorbelasting uit de grond ‘geperst’ wordt. De webmaster van De Blauwe Zoom sprak met een adviseur van Milieudienst Zuid-Holland Zuid over dit fenomeen.

Behalve water is er een slijmerige bruin blauwe vloeistof rondom de buis te zien; niet echt fris. Echter niets om u druk over te maken, dit heeft niets met (bodem) verontreiniging te maken aldus een adviseur van Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

De oorzaak is ijzer. Dit komt van nature voor in de voorbelaste grond van de Blauwe Zoom. Op het moment dat het in contact komt met zuurstof worden het vaste deeltjes; ijzeroxide, beter bekend als roest. De blauwe verkleuring is afkomst van een baceriefilm die over het roest zit. Deze bacterie heeft qua kleur een grote overeenkomst met olie, echter met dat verschil, dat wanneer men roert de bacteriefilm breekt met scherpe randen. Bij olie gebeurd dit niet, dan trekken de randen weer naar elkaar toe. Niets vreemds aan de hand dus.

In tegenstelling tot de brochures is de exacte positie nog niet zeker. Begin dit jaar nog ‘schoof’ de gemeente de sporthal in West III, ondanks dat de woningen al reeds verkocht zijn, aanzienlijk richting het zuiden. Een aantal toekomstige bewoners zagen toen hun vrije uitzicht op de Bellefleur plotseling ‘verdwijnen’ en kregen hier voor in de plaats een sporthal van 14 meter hoog.

Mede hierdoor is in maart dit jaar de ‘Verenigde bewoners Giessendam West 3′ opgericht en zal dit mogelijk resulteren in een kopersvereniging. Deze verenigde bewoners zien de sporthal graag weer terug naar de positie zoals deze was bij aankoop van de woning. Op deze situering zijn alle woningen in februari verkocht.

Behalve de nadelige gevolgen voor het uitzicht van de bewoners zal deze plotselinge verschuiving ook consequenties hebben voor de parkeergelegenheid en het (multifunctionele) speelplein welke beide meer dan gehalveerd worden om een vijver aan de voorzijde mogelijk te maken en ‘maat te geven’. Wat de kosten van deze nieuwe aanpassing aan de sporthal zijn en wie deze voor zijn rekening neemt is nog niet bekend.

Vrijwel alle fracties steunen unaniem de bewoners in hun moeilijke positie. Er blijkt namelijk een oud bestemmingsplan te zijn welke achteraf een ruimte had om de sporthal na de koop nog nadelig voor de kopers te kunnen verschuiven. Hoewel verschillende fracties zoals T@B, VVD, PvdA, SGP, en ook ChristenUnie herhaaldelijk aangedrongen hebben op het ’terugzetten’ van deze sporthal, is hier door het college tot op heden nog geen gehoor aan gegeven.