Zoals iedereen kan zien op de bouwplaats van De Nieuwe Buurt in Hardinxveld-Giessendam wordt er gegraven in braakliggende gronden van De Blauwe Zoom. De aannemer is inmiddels gestart met de voorbereiden voor het heiwerk en zet de posities van de heipalen uit. Wanneer de symbolische eerste paal zal worden geslagen is nog niet bekend.

BPD Ontwikkeling start op maandag 13 februari met de verkoop van 10 woningen type Wim. Op donderdag 16 februari organiseren Alblasserwaard Makelaardij en BPD een informatieavond over de Wim woningen in De Nieuwe Buurt. Tijdens deze avond is het mogelijk een brochure te verkrijgen en is Alblasserwaard Makelaardij beschikbaar voor vragen en informatie. De informatieavond is van 18.30 tot 20.00 uur in het kantoor van Alblasserwaard Makelaardij. (Peulenstraat 189, Hardinxveld-Giessendam).

Bron: www.denieuwebuurt.nl

BPD heeft bij project De Nieuwe Buurt gekozen voor de plaatselijke makelaar Alblasserwaard Makelaars. Dit maakt BPD bekent op de website denieuwebuurt.nl

“Nu de start van de verkoop steeds dichterbij komt, is het tijd om de makelaars op dit project bekend te maken.”

Aldus de projectwebsite De Nieuwe Buurt van De Nieuwe Buurt in De Blauwe Zoom. Alblasserwaard Makelaars & Taxateurs® aan de Peulenstraat is door hun grote ervaring in nieuwbouw projecten en bekendheid in Hardinxveld-Giessendam de lokale partij zijn voor vragen en (uiteindelijke) verkoop. Daarnaast zal BPD een o.a. via de projectwebsite beschikbaar zijn voor vragen. Een datum voor de start verkoop is vooralsnog niet bekend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de koop- en realisatieovereenkomst voor het tweede eiland in de Blauwe Zoom. Deze wordt gesloten met gebiedsontwikkelaar BPD Ontwikkeling. De verwachting van BPD is dat de eerste fase van dit eiland voor de zomer in verkoop gaat.

‘De afgelopen maanden heeft BPD, in samenwerking met de gemeente Hardinxveld-Giessendam, hard gewerkt aan het ontwikkelen van een passende visie voor het tweede eiland in de Blauwe Zoom’, aldus wethouder Benhard van Houwelingen. Nu het college akkoord is, kan de overeenkomst ondertekend worden en staan voor BPD alle seinen op groen om te starten met de ontwikkeling van de woningen. Aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. uit Hardinxveld-Giessendam wordt als lokaal bouwbedrijf door BPD betrokken bij de bouw van de woningen.

Dorpsgevoel in de Nieuwe Buurt

‘De opzet van De Blauwe Zoom met de verschillende eilanden, biedt de mogelijkheid elk eiland een unieke identiteit te geven’, aldus René Schepers, ontwikkelingsmanager bij BPD.

Op het tweede eiland, waar circa 93 woningen ontwikkeld worden, gaat BPD de kleinschaligheid en het dorpsgevoel benadrukken door de ruimtelijke en architectonische kwaliteiten van de oude dorpskernen in het plan op te nemen. Onder andere de authentieke Peulenstraat heeft als inspiratie gediend. Op dit moment is de intentie om het eiland in twee fases in verkoop te brengen. De verkoop van de eerste fase staat nog voor de zomer gepland.

Authentieke karakter in de Nieuwe Buurt

Bij een nieuw eiland hoort ook een eigen naam. Het eiland heet De Nieuwe Buurt, een passende naam voor een woonbuurt waar het authentieke karakter en het comfort van nu hand in hand gaan. De website www.denieuwebuurt.nl is online en biedt de mogelijkheid aan belangstellenden hun woonwensen kenbaar te maken door het invullen van een enquête. De resultaten worden meegenomen in de planontwikkeling. Binnenkort presenteert BPD de eerste schetsen van het plan op de website, met de vraag of het ontwerp van de woningen én de sfeer van de woonomgeving voldoende aansluit bij de woonwensen. ‘Zo niet dan kan men nog suggesties doen, die we nog in het ontwerp mee kunnen nemen voordat de woningen in verkoop gaan’, aldus Schepers. Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden op www.denieuwebuurt.nl.

Aannemer De Groot & Schagen is gestart met het bouwrijp maken van een nieuwe fase van De Blauwe Zoom. Er wordt riolering, diverse watergangen en bouwwegen aangelegd. Rond eind december zijn de gronden gereed zodat projectmatige bouw volgend jaar mogelijk is. Er vinden komende weken gesprekken plaats met marktpartijen over de verdere voortgang en bouw van de 3e fase. Aannemer De Groot & Schagen is gestart met het bouwrijp maken van een nieuwe fase van De Blauwe Zoom. Er wordt riolering, diverse watergangen en bouwwegen aangelegd. Rond eind december zijn de gronden gereed zodat projectmatige bouw volgend jaar mogelijk is. Er vinden komende weken gesprekken plaats met marktpartijen over de verdere voortgang en bouw van de 3e fase.

Bron: Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Gebr. Blokland en de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben deze week het project bord aan de schapedrift vervangen door een nieuwe variant. Wethouder Benhard van Houwelingen en directeur Gert Blokland van Gebr. Blokland geven hiermee een startsein voor de nieuwe plannen. Dit jaar worden de eerste koopovereenkomsten getekend voor de vrije kavels in De Blauwe Zoom. Op de website van de gemeente en Gebr. Blokland

Bron: Website gemeente Hardinxveld Giessendam

De eerste werkzaamheden van de volgende fase De Blauwe Zoom zullen binnen enkele dagen beginnen; het bouwrijp maken van de grond. Deze grond is bestemd voor de kopers van de vrije kavels aan de west- en zuid zijde van de Jonathan.

Door de vertragingen is de bouwgrond inmiddels een soort miniatuur natuurgebied geworden. De bestaande ‘heuvels’ zullen verplaatst worden aar de west- en zuidrand van het plangebied De Blauwe Zoom in Hardinxveld-Giessendam. De watergangen zullen gegraven worden zoals gepland en het te ontwikkelen gebied zal ontsloten worden door een bouwhek.

Deze voorbereidende werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door Verhoeven Infra BV (uitvoerder: 06 – 53329666) Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het klant contact centrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0184.