Burgemeester Dirk Heijkoop van Hardinxveld-Giessendam neemt een omvangrijke petitie in ontvangst. Ruim 400 Bewoners uit De Blauwe Zoom pleiten voor behoud van een vrij toegankelijk plein, speelveld en speeltuin voor iedereen in de woonwijk.

Gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft begin dit jaar het plan rondom de verhuizing van Korfbalvereniging Vriendenschaar weer opgepakt. Met deze verhuizing naar de Appelgaard zal de omgeving zoals deze nu is ingrijpend moeten worden aangepast om trainingen en wedstrijden op korfbalvelden in De Blauwe Zoom mogelijk te maken. Het hele gebied zal op de schop moeten om 2 of 3 korfbalvelden mogelijk te maken.

Groene speeltuin en plein voor iedereen

Met de komst van de korfbalvereniging vrezen bewoners voor een enorme impact in de wijk. Een mogelijk einde aan de huidige (groene) speeltuin, het voetbalveld en het speelplein. Ook vrezen vele bewoners voor overlast zoals parkeren, licht & geluid. “Onmogelijk, hier is helemaal geen ruimte voor. Dit is een rustige wóónwijk”. volgens enkele inwoners. Anderen vrezen voor metershoge hekken, lichtmasten en een enorme toeloop bij wedstrijden wat parkeerproblemen tot gevolg kan hebben.

Ruim 500 handtekeningen tegen het plan

0m dit plan vroegtijdig van tafel te krijgen zijn bewoners een petitie gestart, ervan uitgaande dat de gemeente wel degelijk een luisterend oor heeft naar haar bewoners. Deze petitie is inmiddels ruim 400 keer getekend en is woensdag 15 juli aangeboden aan Burgemeester Dirk Heijkoop. Bewoners hopen dat gemeente dit statement van hun bewoners ter harte zal nemen. “We hopen snel een positieve reactie te krijgen en daarmee het gebied openbaar en vrij toegankelijk te houden voor iedereen. Dit groene vrije gebied heeft onze wijk nodig, er wordt nu door iedereen veel gebruik van gemaakt! Juist nu buitenspelen- en sporten zo belangrijker zijn dan ooit!”