24-09-2008: Twee nieuwe haltes langs de spoorlijn

Bouw nieuwe stations Merwede-LingeLijn Blauwe Zoom in 2009

Bron: Het Kompas editie Hardinxveld-Giessendam, woensdag 24 september 2009, door Marjanne Dijkstra

H’VELD-G’DAM – Nu de nieuwe treinen over het spoor van de MerwedeLingelijn razen, moeten ook de stations aan andere eisen voldoen. In Hardinxveld-Giessendam worden zelfs twee nieuwe treinstations bijgebouwd. Begin 2009 moeten de werkzaamheden aan het huidige station en de voorbereidingen voor de nieuwe stations, waaronder het verleggen van kabels en leidingen, aanvangen.

De perrons van het huidige station in Hardinxveld-Giessendam moeten worden aangepast aan het niveau van de uitstap van de treinen van de MerwedeLingelijn. De treinen moeten makkelijk toegankelijk worden voor rolstoelen en fietsen. Daarnaast moet het station worden aangepast aan de huisstijl van de MerwedeLingelijn. Het gebouw, zaken als abri’s en meubilair, worden aan de kleuren van de MerwedeLingelijn gelijkgesteld. Voor de bouw van het nieuwe station in Boven-Hardinxveld moet de Parallelweg een stukje worden verlegd. Ook moet het gebied waar parkeergelegenheid komt worden opgehoogd omdat het gebied nu te laag is. Over het water wordt een brug tussen de parkeerplaats en het perron aangelegd. De halte Giessendam-West moet verrijzen aan de Schapedrift, op de plek waar nu de noodlokalen van de Calvijn staan. Bij station Giessendam-West komt ook voldoende parkeergelegenheid. Bij beide haltes wordt voldoende gelegenheid tot het stallen van fietsen gebouwd.

Voor de gemeente betekent investeren in het station en de bouw van de extra haltes voor de MerwedeLingelijn een investering in de dienstverlening, zo vertelt gemeentewoordvoerster Franka Boudewijn. ,,De bouw van het station Giessendam-West is vooral belangrijk voor de bewoners van de nieuwe wijk Blauwe Zoom. De aanleg van de stations is ook bedoeld om mensen uit de auto te krijgen en in de trein. Dat is uiteindelijk beter voor het milieu en het vermindert files.” Tijdens de verbouwing van het station in Hardinxveld-Giessendam en de bouw van de nieuwe nieuwe haltes wordt vooral ’s nachts gewerkt. Tijdelijk is er een treinvrije periode, die aldus Boudewijn volgens de huidige planning in de meivakantie valt. Ook valt een aantal avonden en nachten het treinvervoer uit.

Parallelweg

Bij het station in Hardinxveld-Giessendam wordt de Parallelweg onder handen genomen. Om de veiligheid op het kruispunt Parallelweg met de Nieuweweg te verbeteren, wordt de voorrangssituatie gewijzigd. Als de weg aangepast is hebben bestuurders op de route Nieuweweg – Parallelweg in de richting station voorrang. Tussen de Nieuweweg en Sluisweg wordt de Parallelweg over de gehele breedte geasfalteerd. Op het kruispunt Parallelweg met de Sluisweg wordt naar de Sluisweg een inritconstructie aangebracht om de dertigkilometerzone van die weg te benadrukken. Het asfalt op het gedeelte Sluisweg tot de Huibjesbrug wordt vervangen door een nieuwe deklaag. Donderdag 2 oktober houdt de gemeente een voorlichtingsavond over de reconstructie van de Parallelweg. Deze avond begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.